link

วิชาการทางการแพทย์   (อย่าเชื่ออะไรง่าย ๆ จะถูกหลอก)

โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลพระมงกุฎ
แพทยสภา
กระทรวงสาธารณสุข  
http://www.healthnet.in.th      เครือข่ายสุขภาพไทย  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้กลั่นกรองแล้ว
http://www.thaidoctor.th.org/     สถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง ราชวิทยาลัยต่าง ๆ
http://www.moph.go.th/ops/epi/Data.html     กองระบาดวิทยา  
http://www.geocities.com/Tokyo/Harbor/2093/     Thai clinic Online   
www.asthma.or.th
 
http://www.inet.co.th/org/medical/journal/tomj/      Thai Online Medical Journal
http://www.redcross.or.th      กาชาดไทย
http://www.thai-talkofthetown.com     ไซต์แพทย์เฉพาะทาง ปรึกษาโรคต่าง ๆ ฟรี
http://saksiri.hypermart.net/     Thai Health
http://www.thaimed.com/      แหล่งข้อมูลสุขภาพ   
http://lox1.loxinfo.co.th/~rapp/index.htm     ไซต์โรคหัวใจและโรคอื่น ๆ อีกมากมาย
http://www.satitclinic.in.th/       ไซต์หมอสาธิต รพ.ราชวิถี
http://www.healthnet.in.th/websuggest/Health3.html     กรมสุขภาพจิต
http://members.xoom.com/Songsai/HEATH1.HTM
    คู่มือกินดีสุขภาพดี
http://saksiri.hypermart.net/     ความรู้ทางการแพทย์ทั่ว ๆ ไป และความรู้อื่น ๆ
http://www.pharm.chula.ac.th/     คณะเภสัช จุฬาฯ
http://www.thaiclinic.com/    ไทยคลินิก
http://www.saintlouis.or.th/    รพ.เซนหลุยส์
http://www.cgh.co.th/    รพ.เซนทรัลเจนเนอรัล
http://www.inet.co.th/org/bangkla/         รพ.คริสเตียนบางคล้า  
http://www.bgh.co.th/
       รพ.กรุงเทพ
http://www.jvkk.go.th/       รพ.จิตเวช จอนแก่น
http://www.kdh.co.th/       รพ.กรุงธน
http://www.med.nu.ac.th/        คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
http://www.phuket-inter-hospital.co.th/         รพ.ภูเก็ตอินเตอร์
http://www.thaidental.com/       เวบไซต์ของหมอฟัน
http://www.vichaiyut.co.th      รพ.วิชัยยุทธ
http://www.yanhee.co.th      รพ.ยันฮี
http://www.thonburi-hosp.com/         รพ.ธนบุรี
http://www.somdej.or.th       รพ.สมเด็จ ณ ศรีราชา
http://www.lophos.go.th       รพ.ลพบุรี
http://www.rajavithi.go.th     รพ.ราชวิถี
http://phd.moph.go.th/hospital2.html      ข้อมูลโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
http://www.kkh.go.th       รพ.ขอนแก่น
http://home.pyt2.co.th     รพ.พญาไท 2
http://www.kasemrad.co.th     รพ.เกษมราษฏร์
http://www.samitivej.co.th       รพ.สมิติเวช
http://www.bhumibol-hospital.go.th       รพ.ภูมิพล
http://www.srisiamh.co.th     รพ.ศรีสยาม
http://chonhosp.moph.go.th/       รพ.ชลบุรี
http://www.chmai.loxinfo.co.th      รพ.เชียงใหม่ราม
http://www.lophos.go.th/links.htm      link ไปยัง รพ.ศูนย์และรพ.ทั่วไป
http://www.mongkutwattana.co.th/       รพ.มงกุฎวัฒนะ
http://www.goldsite.com/medical/kluaynamthai      รพ.กล้วยน้ำไท
http://www.health.co.th    
 http://www.tmi.or.th    ข้อมูลข่าวสารทางสาธารณสุขและการแพทย์
http://www.come.to/100mag  ( การแพทย์)
www.thai.net/rds   ชมรมแพทย์ชนบท
http://www.healthnet.in.th/
  : web site เครือข่ายสุขภาพเพื่อประชาชน  
http://www.thaiclinic.com/   : คลีนิคสุขภาพ เพื่อคนไทย  
www.thaiheartweb.com
   (ความรู้โรคหัวใจครบวงจร )
http://www.thaihealthy.com   : ศูนย์รวมเวบไซต์สุขภาพ ทั้งไทยและเทศ ... ภูริดา  
http://www.siranee.com/   ที่ปรึกษา ถาม และตอบปัญหาแบบออน์ไลน์   
http://www.clinic.worldmedic.com/   : เวิร์ดเมดิกคลีนิคออนไลน์ เพื่อคนไทย   
http://www.mednet.loxinfo.co.th/
  : ข่าวสารในวงการแพทย์ไทย   
http://www.thainhf.org/
    : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ    
http://www.thaimental.com/  สุขภาพจิต - ให้ความรู้และคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิต ..  
http://www.mahidol.ac.th/mahidol/ra/rapc/
   : จิตเวช-รามา รวมเรื่องน่ารู้สุขภาพจิต, โรคซึมเศร้า, เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย   
http://www.drlek.com/  :Web เพื่อสุขภาพ โดย ดร.นวลอนงค์ บุญจรูญศิลป์    
http://www.asiaaccess.net.th/doctor/  : Doctor on the Net   
http://www.geocities.com/vichiena/
  : เภสัชกรไทย - web ความรู้เพื่อสุขภาพ  
http://www.pharmacy.psu.ac.th/organization/dic/index.asp
  : Drug Information center - ศูนย์บริการเภสัชสนเทศ    http://www.deja.com/~health_women_thai  : Forum เกี่ยวกับสุขภาพสำหรับสตรีไทย ... Tumtui    
http://www.angelfire.com/ok/xrayweb/
  (x-ray)
www.teenshut.com  ของกรมสุขภาพจิต
http://www.geocities.com/Tokyo/Harbor/2093/index.html    : Website ของ นพ รุ่งโรจน์ 
http://www.sleepbest.com/
    : Web รวบรวมหลากเรื่องราวการนอน   
http://www.snoring.in.th/
  : Web เกี่ยวกับการนอนกรน - ปัญหาการหายใจขณะนอนหลับ   
http://www.morefunthai.com/   : หมอฟันไทย   
http://welcome.to/dentalweb   : Website ทางทันตกรรม ... dental
http://www.thaidental.com     เพื่อช่องปาก และฟันที่ดี ของคนไทย   
http://www.thaidental-net.com/
     : แหล่งข้อมูลข่าวสารทางทันตกรรม    
http://www.siamdental.com/
  : สารพันเรื่องราวเกี่ยวกับฟัน ... Dr.UN
http://www.thaiheart.org/caresthai   : web ชมรมฟื้นฟูหัวใจแห่งประเทศไทย   
http://www.thaiheartweb.com/      : เวบเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ..
http://members.tripod.com/rnpong
   : รวมสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพในแง่ต่างๆ ...
http://fly.to/cardio
   : เรียนรู้เรื่องหัวใจ ตอบคำถามโรคหัวใจ ...
http://www.thaicancer.net/   : web ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง      
http://www.olit.org/     : สถาบันโสตศอ นาสิก แห่งประเทศไทย      
http://www.mednet.loxinfo.co.th/asthma   : ชมรมผู้ป่วยโรคหืด (Asthma Club)
http://kteens.cjb.net  : สุขอนามัยสำหรับหนุ่มสาวและคนทุกวัย ... illuminant 
http://www.thaiallergy.com/   : คลินิกโรคภูมิแพ้ ***ปรึกษาฟรี*** ... allergy 
http://members.xoom.com/karavas1/list.html   : ที่มาของ " อาโรคย ปรมา ลาภา " 
http://i.am/thaidoc   : ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์และอื่นๆมากมาย ..
http://i.am/ex-life    : สาระน่ารู้เพื่อการดำรงชีวิต     
http://www.geocities.com/Tokyo/Harbor/2093/doctor.html
     : เรื่องสุขภาพที่ชาวบ้านอยากรู้และควรรู้    
http://saksiri.cjb.net
  : รวมสารบัญสาระเรื่องน่ารู้และสุขภาพ   
http://www.thairunning.com/ :  website วิ่งเพื่อสุขภาพ  
http://www.smartman-th.com
     : สุขภาพและการออกกำลังกาย และสาระน่ารู้    
http://www.thaigastro.org/  : สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหาร   
http://www.mednet.loxinfo.co.th/rheumatism    :
สมาคมรูมาติสซึ่มแห่งประเทศไทย  ดูแล โรคข้อกระดูก และรูมาติสซั่ม 
http://www.samunpai.com/
      : สมุนไพร.คอม    
http://www.herbal.worldmedic.com/
     : ศูนย์รวมข่าวสารสมุนไพรไทย...   
http://www.herblpg.com/
    
http://come.to/kwaw
  : กวาวเครือขาว สุดยอดสมุนไพรไทย   
http://www.thaipun.com/
    : web เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การนวดไทย สมุนไพร  
http://members.xoom.com/karavas1/prasuta7.html
  : ผู้ที่สนใจการเจริญสติปัฏฐาน ควรอ่าน   
http://www.almar-ltd.com/
   :
วิธีการรักษาดูแลโครงสร้างสุขภาพ กระดูกสันหลัง ระบบประสาท กล้ามเนื้อ..
http://www.skybusiness.com/smileplus/
  : เรื่องเกี่ยวกับ โยคะ  
http://www.angelfire.com/ok/xrayweb
    : web เกี่ยวกับ เอ็กซ์เรย์ ,CT เอ็กซ์เรย์ คอมพิวเตอร์ ultrasound   
http://go.to/mriprachachuen
  : ศูนย์บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการสร้างภาพเหมือนจริง MRI   
http://www.come.to/100mag
  :
รวบรวมความรู้ทางการแพทย ์และสุขภาพเพื่อประชาชนทั่วไป โดยศิษย์เก่าศิริราชรุ่น 100 
http://www.thaibaby.com
  : สุขภาพ ,ตั้งครรภ์,คลอดบุตร,มีบุตรยาก,เพศสัมพันธ์    
http://rakniyom.hypermart.net
  : รักนิยมคลีนิค ศูนย์รักนิยม รับปรึกษาปัญหาผมร่วง    
http://www.inet.co.th/cybermall/asavan  : อัศวานันท์เด็นทัลคลินิก ใส่ฟันโดยใช้รากฟันเทียม อุดฟันด้วยเซรามิก..   
http://members.tripod.com/drpongclinic
  : คลีนิคหมอปอง แนะนำวิธีรักษาตัวเองแบบง่ายๆ
http://www.geocities.com/HotSprings/9488/medindex.html    : รวมสุดยอดเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์ by Dr.OU
http://www.redcross.or.th   : ความรู้ที่น่าสนใจจากสภากาชาดไทย   
http://www.geocities.com/Paris/Arc/2947
    : Clinic doctor Krit - ศัลยกรรม       
http://www.aafp.org/
    american acadademy of family physicians
http://www.acupressure.com/    ฝังเข็ม   Acupressure Institute
http://www.americanheart.org/    American Heart Association
http://www.biomednet.com/  The Internet Community for Biological and Mediacl Researchers
http://www.bmj.com/   bmj publishing group
http://www.cancer.org/    American Cander Society
http://www.cfpc.ca/   The College of Family Physicians of Canada
http://www.hcrc.org/   Health Care Reality Check
http://www.library.usyd.edu.au/    The University of Sydney Library
http://www.mayohealth.org/   mayo clinic
http://www.medmatrix.org/index.asp   med matrix ข้อมูลทางการแพทย์เกือบทุกอย่าง   
http://www.mednet.loxinfo.co.th/      ข้อมูลทางการแพทย์     
http://www.nejm.org/content/index.asp   New England Journal of Medicine
http://www.nhlbi.nih.gov/  National Heart Lung and Blood Institute
http://www.oncolink.com/   University of Pensilvania Cancer Center
http://www.pharminfo.com /   PharmInfoNet
http://www.pharmweb.net/    Serving the Patient and Health Professional
http://www.thaimed.com/   ข้อมูลสุขภาพ  
http://www.thelancet.com/     The Lancet
http://www.viagra.com/   Vigra โด่ไม่รู้ล้ม   
www.thailabonline.com
  (สุขภาพ,การตรวจวินิจฉัยโรค)  
www.lasikbangkok.com
 
www.thaimed.co.th      
www.thaivaccine.com      
http://archderm.ama-assn.org/
   archrive of dermatology   
http://web-top.hypermart.net/
  
http://www.thaiheart.org/caresthai
   ชมรมฟื้นฟูโรคหัวใจ    
http://www.rehabmed.or.th/
   สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟู  
http://www.thaiheart.org/index.html   สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย   http://www.geocities.com/Tokyo/Harbor/2093/doctor.html   ความรู้ด้านการแพทย์สำหรับประชาชน

กลับที่จุดเริ่มต้นของหน้านี้                   

                      ไปหน้าแรกของไซต์ 

http://cpmcnet.columbia.edu/texts/gcps/      Clinical Preventive Service  
http://www.webcom.com/pgi/
       Physicians Guide to Internet ( สอนหมอใช้ชีวิตยุคเน็ต)
http://www.quackwatch.com/         คุ้มครองผู้บริโภคของ ฝรั่ง นะเออ  บ่ใช่ไทยแลนด์แลนด์แห่งคนจนยากไร้
http://www.wn.com.au/     ความปลอดภัยที่บ้านและถนน
http://www.library.usyd.edu.au/     University of Sydney Library
http://embbs.com/     Emergency Medicine
http://rxlist.com/     The internet Drug Index
http://www.ama-assn.org/sci-pubs/msjama/index.htm       medical Student Jama online
http://www.ama-assn.org/       American Medical Association
http://www.americanheart.org/       American Heart Association
http://ahsnet.org/      American Headache Society
http://archinte.ama-assn.org/         Archives of Internal Medicine
http://archfami.ama-assn.org/      Archives of Family Medicine
http://www.icorp.net/cardio/      Cardiovascular Institute of the South
http://mayohealth.org/      Mayoclinic : Cancer , Heart and more
http://mayohealth.org/      Mdchoice.com : the ultimate Medical information finder
http://mdinteractive.com/      Mdinteractive.com : Heart and many specialty.
http://www.nhlbi.nih.gov/        National Heart, Lung, and Blood Institute.
http://www.medmatrix.org/      medmatrix.org : All about medicine.
http://www.theheart.org/        Cardiology Online.
http://www.thelancet.com/      The lancet interactive : the journal
http://www.aafp.org/afp/
      American Family Physician
http://www.americanheart.org/       American Heart Association
http://www.cajal.com/        Medical Illustration
http://www.biomednet.com/     Biological and Medical Research
http://www.cfpc.ca/canadian.htm      The College of Family Physicians of Canada
http://www.bmj.com/     British Medical Journal
http://www.fda.gov/       U.S.Food and Drug Administration
http://www.healthfinder.gov/       Gateway of Health Information
http://www.healthseek.com/        Health seek web site
http://www.cdc.gov/niosh/homepage.html        Center of Disease Control and Prevention (CDC)
http://www.hivpositive.com/    Learn something new everyday about HIV 
http://www.nimh.nih.gov/     National Institute of Mental Health
http://www.po.com/             Physician Online : for Practicing Physicians
http://www.nejm.org/content/index.asp      The New England Journal of Medicine
http://www.mdchoice.com/xray/xr.asp       Radiology Round.
http://www.women.com/       นิตยสารทางเน็ต นานาสาระ รวมทั้งการแพทย์กว้าง ๆ 
http://www.who.int/    องค์การอนามัยโลก ( WHO )
http://www.vnh.org/   
Virtual Naval Hospital โรงพยาบาลทางเน็ตของกองทัพเรือUSA   เกี่ยวกับการ ดูแลโรคทั่วไป
http://www.vh.org/     Virtual Hospital ( University of Iowa)
http://www.thirdage.com/       นิตยสารทางเน็ต มีคอลัมน์ การแพทย์ไม่ลึกมาก
http://www.pharminfo.com/disease/disdb_mnu.html    หน้าที่มีการเชื่อมไปดูข้อมูลหลายสาขาเช่น มะเร็ง หัวใจ ทางเดินอาหาร ต่อมไร้ท่อ ภูมิแพ้   ประสาทวิทยา จิตเวช ทางเดินหายใจ
http://www.pharminfo.com/     PharmInfoNet    ข้อมูลยาและโรค มีการเชื่อมข้อมูลไปสถาบันการแพทย์มากมาย
http://www.niaid.nih.gov/    National Institute of allergy and infectious Diseases
http://www.drugstore.com       ร้านยา   โฆษณายาและอุปกรณ์ทางสุขภาพมากมาย
http://www.niddk.nih.gov/health/diabetes/pubs/dmover/dmover.htm       Diabetic Overview
http://www.gyn101.com/        เตรียมตัวก่อนไปพบหมอสูติ
http://medoffice.medscape.com/Home/network/MOM/MOM-welcome.html     การบริหารจัดการองค์กร
http://www.pol.net     เรื่องราวการแพทย์ทุกสาขา
http://www.medscape.com/      ===การแพทย์ทุกสาขา====
http://health.altavista.com/     ไซต์ที่ลิงค์ไปไซต์สุขภาพอื่น ๆ 
http://www.ama-assn.org/special/migraine/migraine.htm     migraine
http://www.ntsa.org/guests/             main.web national tuberous sclerosis association
http://www.diagnosishealth.com 
http://www.marrow.org/2ndpage.html        natioal marrow donor programs   
www.thaiantitobacco.com
งดสูบบุหรี่    
www.phcchan.hypermart.net
   (สำนักงานสาธารณสุข  นนทบุรี)   
http://web-top.hypermart.net
   

กลับที่จุดเริ่มต้นของหน้านี้                   

                      ไปหน้าแรกของไซต์